Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГРАФИК
за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /февруари 2024 г./

12.02.2024 г. /понеделник/

 • ПК „Младежки дейности и спорт“ от 10:30 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 • ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:00 ч. в стая 317 /кабинета на г-жа Аспарухова/ на Община Шумен;
 • ПК „Просвета, образование и наука“ от 15:30 ч. в зала 304 на Община Шумен;

13.02.2024 г. /вторник/

 •  Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 09:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 • ПК „Екология, селско стопанство и води” от 13:15 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 • ПК „Бюджет и финанси” от 15.00 ч. в зала 363 на Община Шумен;

14.02.2024 г. /сряда/

 • ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен.

15.02.2024 г. /четвъртък/

 • ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 • ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 • ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 15.00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 • ПК „Бюджет и финанси” от 15.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

08.02.2024 г.

Skip to content