Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГРАФИК

за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /декември 2023 г./

12.12.2023 г.  /вторник/

  • ПК „Младежки дейности и спорт“ от 11:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;

13.12.2023 г. /сряда/

  • ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 10:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
  • ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
  • ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 15:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
  • ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 16:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;

14.12.2023 г. /четвъртък/

  • ПК „Екология, селско стопанство и води” от 13:30 ч. в зала 304 на Община Шумен;
  • ПК „Просвета, образование и наука“ от 15:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;

15.12.2023 г.  / петък/

  • ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 10.00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
  • ПК „Бюджет и финанси” от 13.15 ч. в зала 304 на Община Шумен;
  • ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 14.30 ч. в зала 203 на Община Шумен.

08.12.2023 г.

Skip to content