ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /сесия 28 септември 2023 г./

ГРАФИК
за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /сесия 28 септември 2023 г./

20. 09. 2023 г. /сряда/

 Наблюдателна комисия към Общински съвет Шумен съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража от 10.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 11.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.


21.09.2023 г. /четвъртък/

 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 11.30 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14.30 ч. в Къща-музей „Добри Войников“.


25.09.2023 г. /понеделник/

 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 11.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен.
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 15.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

26.09.2023 г. /вторник/

 ПК „Бюджет и финанси” от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

18.09.2023 г.

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /сесия 11 септември 2023 г./

ГРАФИК
за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /сесия 11 септември 2023 г./

31.08.2023 г. /четвъртък/

 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 10.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14.30 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ВК за избор на съдебни заседатели към РС-Шумен за мандат 2024-2027 година от 17.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

01.09.2023 г. /петък/

 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 10.00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14.00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Бюджет и финанси” от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

04.09.2023 г. /понеделник/

 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен.

05.09.2023 г. /вторник/

 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен.

07.09.2023 г. /четвъртък/

 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен.


29.08.2023 г.

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /юли 2023 г./

ГРАФИК

за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /юли 2023 г./

20.07.2023 г.  /четвъртък/

-ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
-ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14.00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
-ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 14.30 ч. в зала 203 на Община Шумен;
-ПК „Екология, селско стопанство и води” от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

21.07.2023 г. /петък/

-ПК „Младежки дейности и спорт“ от 14.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
-ПК „Бюджет и финанси” от 15.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

24.07.2023 г. /понеделник/

-ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

25.07.2023 г. /вторник/

-ПК „Здравеопазване и социална политика“  от 13.15 ч. в зала 304 на Община Шумен;
-ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания   и медийна политика“ от 14.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
-ПК „Просвета, образование и наука” от 15.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

17.07.2023 г.

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /юни 2023 г./

ГРАФИК
за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /юни 2023 г./

22.06.2023 г. /четвъртък/

 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14.30 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

23.06.2023 г. /петък/

 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 10.00 ч. изнесено заседание в Ученически стадион „Цоньо Василев“;
 ПК „Бюджет и финанси” от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

26.06.2023 г. /понеделник/

 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 15.00 ч. в зала 304 на Община Шумен.

27.06.2023 г. /вторник/

 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 14.30 ч. в зала 203 на Община Шумен;

19.06.2023 г.

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /май 2023 г./

ГРАФИК
за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /май 2023 г./


18.05.2023 г. /четвъртък/

 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14.30 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

19.05.2023 г. /петък/

 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 11.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Бюджет и финанси” от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

22.05.2023 г. /понеделник/

 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 11.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 15.00 ч. в зала 304 на Община Шумен.


15.05.2023 г.

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /април 2023 г./

ГРАФИК
за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /април 2023 г./


20.04.2023 г. /четвъртък/

 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14.30 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;

21.04.2023 г. /петък/

 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Бюджет и финанси” от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;

24.04.2023 г. /понеделник/

 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 11.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13.15 ч. в зала 304 на Община Шумен;

25.04.2023 г. / вторник/

 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 11.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15.00 ч. зала 203 на Община Шумен.

 

13.04.2023 г.

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /март 2023 г./

ГРАФИК
за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /март 2023 г./

23.03.2023 г. /четвъртък/

 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14.00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14.30 ч. в зала 203 на Община Шумен;

24.03.2023 г. /петък/

 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 13.15 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Бюджет и финанси” от 14.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 15.30 ч. в зала 203 на Община Шумен.

27.03.2023 г. /понеделник/

 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 11.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13.15 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 15.00 ч. в зала 304 на Община Шумен;

28.03.2023 г. /вторник/

 ПК „Просвета, образование и наука” от 15.00 ч. зала 203 на Община Шумен.

20.03.2023 г.

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /февруари 2023 г./

ГРАФИК
за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /февруари 2023 г./


16.02.2023 г. /четвъртък/

 ПК „Просвета, образование и наука” от 13:15 ч. зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:30 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.


17.02.2023 г. /петък/

 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен.


20.02.2023 г. /понеделник/

 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14:30 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 15:30 ч. в зала 203 на Община Шумен.


21.02.2023 г. / вторник/

 ПК „Бюджет и финанси” от 16:00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

 

13.02.2023 г.

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /януари 2023 г./

ГРАФИК
за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /януари 2023 г./


19.01.2023 г. /четвъртък/
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:15 ч. зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:30 ч. в зала 304 на Община Шумен.

20.01.2023 г. /петък/
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 15.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Бюджет и финанси” от 16:00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

23.01.2023 г. /понеделник/
 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 15:00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

24.01.2023 г. / вторник/
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15:00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

16.01.2023 г.

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /декември 2022 г./

ГРАФИК
за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /декември 2022 г./


13.12.2022 г. /вторник/
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 13:15 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 15:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Бюджет и финанси” от 16:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 16:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;

14.12.2022 г. /сряда/
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 9:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 10.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 11:15 ч. в зала 203 на Община Шумен.

12.12.2022 г.