ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /юни 2022 г./

ГРАФИК
за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /юни 2022 г./


23.06.2022 г./ четвъртък /

 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:05 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Здравеопазване и социална политика “ от 14:30 ч в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Бюджет и финанси ” от 16:30 ч. в зала 203 на Община Шумен;

24.06.2022 г. /петък /

 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен;

27.06.2022 г. /понеделник/

 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 16:00 в зала 203 на Община Шумен;

28.06.2022 г. /вторник/

 ПК „Просвета, образование и наука” от 15:00 ч. в сградата на Филиал Шумен към Медицински университет – Варна ;
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 15:30 ч. в зала 203 на Община Шумен.

 


21.06.2022 г.

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /май 2022 г./

ГРАФИК

за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /май 2022 г./

18.05.2022 г. /сряда/

 Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели от 14:00 ч. зала 203 на Община Шумен;

19.05.2022 г. /четвъртък/

 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:05 ч. зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:00 ч в зала 203 на Община Шумен.
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.
 ПК „Бюджет и финанси ” от 16:30 ч. в зала 203 на Община Шумен.

23.05.2022 г. /понеделник/

 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 15:30 ч. в зала 203 на Община Шумен;

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /април 2022 г./

ГРАФИК
за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /април 2022 г./

20.04.2022 г. /сряда/
 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 13:10 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Бюджет и финанси ” от 16:00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

21.04.2022 г. /четвъртък/
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:10 ч. зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

26.04. 2022 г. /вторник/
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:30 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 15:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 16:30 ч в зала 304 на Община Шумен.

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /март 2022 г./

ГРАФИК
за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /март 2022 г./

24.03.2022 г. /четвъртък/
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен
 ПК „Здравеопазване и социална политика “ от 14:30 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на Община Шумен
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 15.30 ч. зала 363 на Община Шумен
25.03.2022 г. /петък/
 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 13:15 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на Община Шумен
 ПК „Бюджет и финанси ” от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен

28.03.2022 г. /понеделник/
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 13:00 ч. в зала 363 на Община Шумен
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 15:00 ч. в зала 363 на Община Шумен;
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 16.00 ч. стая 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на Община Шумен

29.03.2022 г. /вторник/
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 15:30 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15:00 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на Община Шумен

30.03.2022 г. /сряда/
 ПК „Бюджет и финанси ” от 09:00 ч. в зала 203 на Община Шумен

ГРАФИК за присъствени и онлайн заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /февруари 2022 г./

ГРАФИК
за присъствени и онлайн заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /февруари 2022 г./

17.02.2022 г. /четвъртък/
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. /онлайн/
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:30 ч. в зала 203 на Община Шумен
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:30 ч. в зала 203 на Община Шумен
 ПК „Здравеопазване и социална политика “ от 14:30 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на Община Шумен;
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 16.00 ч. стая 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на Община Шумен;

21.02.2022 г. /понеделник/
 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Бюджет и финанси ” от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;

22.02.2022 г. /вторник/
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 15:00 ч. в зала 203 Община Шумен;
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15:00 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на Община Шумен.

ГРАФИК за присъствени и онлайн заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /януари 2022 г./

ГРАФИК
за присъствени и онлайн заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /януари 2022 г./

20.01.2022 г. /четвъртък/
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 10.00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.00 ч. /онлайн/
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в зала 304 на Община Шумен
 ПК „Здравеопазване и социална политика “ от 14:30 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на Община Шумен

21.01.2022 г. /петък/
 ПК „Бюджет и финанси ” от 15.30 ч. в зала 304 на Община Шумен

24.01.2022 г. /понеделник/
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14:00 ч. в зала 304 на Община Шумен
 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 16:00 ч. в зала 304 на Община Шумен

25.01.2022 г. /вторник/
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:10 ч. в зала 304 на Община Шумен
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 15:00 ч. в зала 304 Община Шумен
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15:00 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на Община Шумен

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /декември 2021 г./

ГРАФИК
за присъствени заседания
на постоянните комисии към Общински съвет Шумен
/декември 2021 г./

16.12.2021 г. /четвъртък/
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч в зала 203 на Община Шумен
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:30 ч. в зала 304 на Община Шумен
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 15:00 ч в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 16:00 в зала 304 на Община Шумен;

17.12.2021 г. /петък/
 ПК „Бюджет и финанси ” от 14:00 ч. в зала 363 на Община Шумен;

20.12.2021 г. /понеделник/
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14:00 ч. в зала 304 на Община Шумен
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 15:00 ч. в зала 203 на Община Шумен

21.12.2021 /вторник/
 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 13:00 ч. в зала 203 на Община Шумен.
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15:00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /ноември 2021 г./

ГРАФИК
за присъствени заседания
на постоянните комисии към Общински съвет Шумен
/ноември 2021 г./

18.11.2021 г. /четвъртък/
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:00 ч. /онлайн/
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:30 ч. в зала 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на Община Шумен

19.11.2021 г. /петък/
 ПК „Бюджет и финанси ” от 16:00 ч. в зала 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на Община Шумен;

22.11.2021 г. /понеделник/
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО” от 15:30 ч. в зала 363 на Община Шумен;

23.11.2021 г. /вторник/
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 12:30 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 15:00 ч. /онлайн/;
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15:00 ч. в зала 304 на Община Шумен.

Лекоатлетически крос „Златна есен“ ще се проведе в Шумен

Тазгодишното издание на традиционния лекоатлетически крос „Златна есен“ ще се състои на 7 октомври, четвъртък, от 9.30 часа в Градската градина. Състезанието е за ученици от 3 до 12 клас и се организира от ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“ със съдействието на Община Шумен. Заявки за участие се приемат на място в деня на кроса до 09.15 часа.

Дължината на една обиколка за най-малките участници от 3-4 клас е 250 метра, за учениците от 5-6 клас и 7-8 клас – 500 метра. Девойките във възрастовата група от 9 до 12 клас също ще бягат 500 метра, а за юношите дължината е 1000 метра. За да се избегне струпването на много ученици на едно място стартовете за различните възрастови групи ще бъдат през 20 минути.

Награждаването на победителите ще се състои след приключване на бягането във всяка възрастова група. Крайното класиране е индивидуално и отборно. Класиралите се до 6 място във всяка възрастова група ще получат предметни награди, а първите трима състезатели ще бъдат наградени с медали и фланелки. При отборите ще бъдат връчени три купи – за начални, за основни и за средни училища. Ще бъдат отличени и трите учебни заведения с най-масово участие в лекоатлетическия крос.

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /септември 2021 г./

ГРАФИК
за присъствени заседания
на постоянните комисии към Общински съвет Шумен
/септември 2021 г./

23.09.2021 г. /четвъртък/
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15:00 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа А. Аспарухова/ на община Шумен;

24.09.2021 г. /петък/
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 13:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Младежки дейности и спорт” от 14:30 ч. в зала 363 на Община Шумен;
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО” от 15:30 ч. в зала 203 на Община Шумен;

27.09.2021 г. /понеделник/
 ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика” от 13:30 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа А. Аспарухова/ на Община Шумен;
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 14:30 ч. в зала 363 на Община Шумен;
 ПК „Бюджет и финанси ” от 15:30 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа А. Аспарухова/ на Община Шумен;

28.09.2021 г. /вторник/
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 10:00 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа А. Аспарухова/ на Община Шумен;
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:00 ч. в зала 363 на Община Шумен;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:30 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа А. Аспарухова/ на Община Шумен.