Общински съвет Шумен

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1980 г.
Професия: финансов контрол
Образование: висше
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: Не
Телефон за контакти: (+359) 898 475 523
Е-поща: gtgeorgiew@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации“ – член
2. ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ – член
3. Наблюдателната комисия към Общински съвет Шумен съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража – член

Skip to content