Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ДЕТЕЛИНА КРАСИМИРОВА КУРТЕВА
Заместник-председател на Общински съвет Шумен

Година на раждане: 1984 г.
Професия: финансист
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 898 716 065
Е-поща: detelinakurteva­_9@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ – председател
2. ПК „Бюджет и финанси“ – член

Skip to content