Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГРАФИК
за заседанията на постоянните и
временните комисии през
м. НОЕМВРИ 2020 г.

23.11.2020 г. /понеделник/
• ПК „Правна и опазване на обществения ред” от 14:00 ч. в зала 203;
• ПК „Екология, селско стопанство и води” от 16:00 ч. в зала 203;

24.11.2020 г. /вторник/

• ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:00 ч. в зала 203;
• ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:30 ч. в зала 304;
• ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 15:00 ч. в зала 203;
• ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика” от 16:00 ч. в зала 304;

25.11.2020 г. /сряда/
• ПК „Просвета, образование и наука” от 14:00 ч. в зала 304;
• ПК „Бюджет и финанси” от 15:00 ч. в зала 203;

26.11.2020 г. /четвъртък/
• ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО” от 11:00 ч. в зала 203;
• ПК „Младежки дейности и спорт” от 14:00 в зала 203;

Skip to content