Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГРАФИК

за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /юли 2023 г./

20.07.2023 г.  /четвъртък/

-ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
-ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14.00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
-ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 14.30 ч. в зала 203 на Община Шумен;
-ПК „Екология, селско стопанство и води” от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

21.07.2023 г. /петък/

-ПК „Младежки дейности и спорт“ от 14.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
-ПК „Бюджет и финанси” от 15.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

24.07.2023 г. /понеделник/

-ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

25.07.2023 г. /вторник/

-ПК „Здравеопазване и социална политика“  от 13.15 ч. в зала 304 на Община Шумен;
-ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания   и медийна политика“ от 14.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
-ПК „Просвета, образование и наука” от 15.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

17.07.2023 г.

Skip to content