Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГРАФИК

за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /ноември 2022 г./

17.11.2022 г.  /четвъртък/

  • ПК „Екология, селско стопанство и води” от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
  • ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
  • ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:30 ч. в зала 304 на Община Шумен;

18.11.2022 г. /петък/

  • ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
  • ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:15 ч. зала 203 на Община Шумен;
  • ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 15.30 ч. в зала 203 на Община Шумен.

21.11.2022 г. /понеделник/

  • ПК „Младежки дейности и спорт“ от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен.
  • ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
  • ПК „Бюджет и финанси” от 16:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;

22.11.2022 г.  / вторник/

  • ПК „Просвета, образование и наука” от 15:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;

14.11.2022 г.

Skip to content