Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГРАФИК
за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /февруари 2023 г./


16.02.2023 г. /четвъртък/

 ПК „Просвета, образование и наука” от 13:15 ч. зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:30 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.


17.02.2023 г. /петък/

 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен.


20.02.2023 г. /понеделник/

 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14:30 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 15:30 ч. в зала 203 на Община Шумен.


21.02.2023 г. / вторник/

 ПК „Бюджет и финанси” от 16:00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

 

13.02.2023 г.

Skip to content