Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГРАФИК
за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /декември 2022 г./


13.12.2022 г. /вторник/
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 13:15 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 15:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Бюджет и финанси” от 16:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 16:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;

14.12.2022 г. /сряда/
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 9:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 10.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 11:15 ч. в зала 203 на Община Шумен.

12.12.2022 г.

Skip to content