Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

08 юли 2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ:

Временната комисия за избор на обществен посредник на територията на Община Шумен, избрана с Решeние № 105 по протокол № 6 от 28.03.2024 г. на Общински съвет Шумен, след проведено заседание на 05.07.2024 г. в зала 203 на община Шумен

РЕШИ:

1. Допуска до събеседване следните кандидати :
– Таня Иванова-Христова
– Стоян Стоянов
– Дияна Стефанова
– Катя Шалапатова
– Антоанета Карастоянова

2. Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на събеседване за участие в конкурса за избор на обществен посредник на територията на община Шумен на 05.08.2024 г. от 13:30 часа, в зала 203 на община Шумен, като същите да се уведомят на подадени от тях електронни пощи, както и съобщението за взетото решение да се публикува в сайта на Общински съвет гр. Шумен.

МЕТИН ДЖАМБАЗОВ /п/
Председател
на временната комисия
за избор на обществен посредник
на територията на община Шумен

Skip to content