Общински съвет Шумен

23 декември 2020 г.

Съобщение

Във връзка с изпълнение на чл. 7, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен, председателят на Общинския съвет – гр. Шумен инж. Красимир Минчев отправя покана към всички неправителствени организации, регистрирани на територията на общината за участие в среща, която ще се проведе на 11.01.2021 г. от 14.00 часа в зала 363 на Община Шумен. Тя ще се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

По време на заседанието неправителствените организации трябва да предложат трима свои представители, които да бъдат включени в състава на комисията, която ще проведе избора на нов обществен посредник на община Шумен. Освен представителите на неправителствените организации, тя ще включва още петима общински съветници и трима представители на общинската администрация. Предстои комисията да бъде утвърдена с решение на Общинския съвет през месец януари.

BulgarianEnglish
Skip to content