Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

15 юни 2023 г.

Временната  комисия за избор на обществен посредник на Община Шумен, избрана с Решение № 926 по протокол № 45 от 23.02.2023 г. на Общински съвет Шумен, след проведено събеседване с допуснатите кандидати на 13.06.2023 година

РЕШИ:

Предлага за гласуване на заседание на Общински съвет – Шумен двамата кандидати с най-висок общ бал от събеседването:

  • Стоян Стоянов – с оценка 5,25 ;
  • Катя Шалапатова – с оценка 4,49.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ: /П/

МЕТИН ДЖАМБАЗОВ

Skip to content