Общински съвет Шумен

7 ноември 2022 г.

Временната  комисия за избор на обществен посредник на Община Шумен, избрана с Решeние № 730 по протокол № 37 от 30.06.2022 г. на Общински съвет Шумен, след проведено събеседване с допуснатите кандидати на 07.11.2022 година

РЕШИ:

Предлага за гласуване на заседание на Общински съвет – Шумен тримата кандидати с най-висок общ бал от събеседването :

  • Стоян Стоянов – с оценка 4,83 ;
  • Цветомир Ковчазов – с оценка 4,66;
  • Катя Шалапатова – с оценка 4,47.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ: /П/

МЕТИН ДЖАМБАЗОВ

Skip to content