Общински съвет Шумен

15 март 2022 г.

Временната  комисия за избор на обществен посредник на Община Шумен, избрана с Решeние № 581 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на Общински съвет Шумен, след проведено събеседване с допуснатите кандидати на 15.03.2022 година

РЕШИ:

Предлага за гласуване на заседание на Общински съвет – Шумен тримата кандидати с най-висок общ бал от събеседването :

  • Иван Йонков – с оценка 4,94;
  • Стоян Стоянов – с оценка 4,68;
  • Богдана Жекова с оценка 4,62;

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ: /П/

           МЕТИН ДЖАМБАЗОВ

BulgarianEnglish
Skip to content