Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

1 декември 2023г.

ПОКАНА
от г-жа Ася Аспарухова
Председател на Общински съвет Шумен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на чл. 7, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен,  отправям покана към всички неправителствени организации, регистрирани на територията на общината за участие в среща, която ще се проведе на 06.12.2023 г. /сряда/, от 14.00 часа в зала 304 на община Шумен.
По време на срещата неправителствените организации трябва да предложат трима свои представители, които да бъдат включени в състава на комисията по чл. 7, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен, която ще проведе избора на нов обществен посредник на територията на община Шумен. Освен представителите на неправителствените организации, тя ще включва още петима общински съветници и трима представители на общинската администрация. Предстои комисията да бъде утвърдена с решение на Общинския съвет през месец декември 2023 г.

С УВАЖЕНИЕ:

АСЯ АСПАРУХОВА
Председател
на Общински съвет Шумен

Skip to content