Общински съвет Шумен

8 септември 2023 г.

ПОКАНА
от г-жа Ася Аспарухова
Председател на Общински съвет Шумен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на чл. 68а, ал. 2 от Закона за съдебната власт и т. 11 от Решение № 1067 от 27.07.2023 г. на Общински съвет Шумен, отправям покана към всички неправителствени организации, регистрирани на територията на общината при желание от тяхна страна, да представят становище за кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд Шумен за мандат 2024-2027 г., включващо и въпроси, които да им бъда поставени по време на тяхното изслушване от временната комисия, избрана на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Събеседването ще се проведе на 13.09.2023 г. /сряда/ и 18.09.2023 г. /понеделник/, от 13.00 часа в зала 203 на община Шумен.

С УВАЖЕНИЕ:

АСЯ АСПАРУХОВА
Председател
на Общински съвет Шумен

Skip to content