Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

График
за провеждане на заседания на
постоянните комисии през
м. ОКТОМВРИ 2020 г.

27.10.2020 г. /вторник/

  • ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:00 ч. в зала 203;
  • ПК „Просвета, образование и наука” от 14:00 ч. в зала 304;
  • ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 15:30 ч. в зала 203.

26.10.2020 г. /понеделник/

  • ПК „Правна и опазване на обществения ред” от 14:00 ч. в зала 203;
  • ПК „Екология, селско стопанство и води” от 16:00 ч. в зала 203;

23.10.2020 г. /петък/

  • ПК „Бюджет и финанси” от 16:00 ч. в зала 203;

22.10.2020 г. /четвъртък/

  • ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:30 ч. в зала 203;
  • ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика” от 15:00 ч. в зала 304;

21.10.2020 г. /сряда/

  • ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО” от 11:30 ч. в зала 203;
  • ПК „Младежки дейности и спорт” от 14:30 в зала 203;
Skip to content