Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Покана № 1

В изпълнение на задълженията на общинска администрация по заповед № РД-15-126 от 29.10.2015 г. на Областния управител на Област Шумен Донка Иванова Ви уведомяваме, че същата

СВИКВА

първо заседание на новоизбрания Общински съвет Шумен за мандат 2015/2019 г. на 09.11.2015 г. /понеделник/, от 10.00 часа, в зала № 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:
  1. Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, кмет на общината и кметове на кметства и подписване на клетвен лист от всеки от тях.
  2. Избор на председател на Общински съвет по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Заповед № РД-15-126 от 29.10.2015 г. на областния управител на Област Шумен.

КРАСИМИР КОСТОВ
Кмет на
Община Шумен

Skip to content