Общински съвет Шумен

П О К А Н А № 44
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ на Общински съвет Шумен на 11 МАЙ – ДЕН НА ШУМЕН от 11.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Тържествено слово на председателя на Общинския съвет. 2. Приветствия от: • кмета на общината и общински съветници; • гости. Проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ Председател на Общински съвет Шумен
BulgarianEnglish
Skip to content