Общински съвет Шумен

П О К А Н А
№ 35

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен, СВИКВАМ ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ на Общински съвет Шумен на 11 МАЙ – ДЕН НА ШУМЕН от 11.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

 

 Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

  1. Тържествено слово на председателя на Общинския съвет.
  2. Приветствия от:
    • кмета на общината и общински съветници;
    • гости.

        3. Връчване на „Наградата на Шумен за изкуство и култура“ за 2021 г.


АСЯ АСПАРУХОВА 
Председател на 
Общински съвет Шумен

 

BulgarianEnglish
Skip to content