Общински съвет Шумен

П О К А Н А № 1

В изпълнение на задълженията на общинска администрация по заповед № РД-15-123 от 01.11.2019 г. на областния управител на Област Шумен Стефан Желев Ви уведомяваме, че същият

СВИКВА

първо заседание на новоизбрания Общински съвет Шумен за мандат 2019-2023 г. на 11.11.2019 г. /понеделник/, от 10.00 часа, в зала № 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, кмет на общината и кметове на кметства и подписване на клетвен лист от всеки от тях. 2. Избор на председател на Общински съвет по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Заповед № РД-15-123 от 01.11.2019 г. на областния управител на Област Шумен.

РОСИЦА АНТОНОВА ВрИД кмет на Община Шумен (Съгласно Решение №1157 от 19.09.2019 г. на Общински съвет – Шумен)

BulgarianEnglish
Skip to content