Общински съвет Шумен

Д Е К Л А Р А Ц И Я
от

Ася Аспарухова – председател на Общинския съвет – гр. Шумен;
Група на общинските съветници от ПП ГЕРБ
чрез проф. Борислав Беджев;
Група на общинските съветници от „БСП за България“
чрез Данаил Данчев;
Група съветници на ДПС
чрез Гюнай Тефиков;
Местна коалиция ДБГ
чрез Даниела Русева;
„Демократична България – обединение“
чрез Васил Тодоров;
ПП ВМРО
чрез Стефан Минков;
Партия „Български социалдемократи“
чрез Максим Иванов;

Относно: Непристойни действия, проявени по време на заседанието на Общинския съвет – гр. Шумен на 29.07.2021 г.

Всички ние, общинските съветници при Общинския съвет – гр. Шумен, категорично заявяваме, че не приемаме и възразяваме срещу каквато и да е проява на физическа или вербална агресия. В цялата досегашна история на Общинския съвет никога не е допускано или толерирано насилие.
Подобно поведение е не само недопустимо, но грубо погазва обществения ред и демонстрира явно неуважение към обществото.
Винаги в работата ни като общински съветници сме работили в дух на диалогичност и конструктивност. Трябва да бъдем пример за обществото и с действията си да изграждаме доверие между гражданите и местната власт. Не бихме искали да допуснем такъв единичен случай да урони авторитета на институцията, граден с години.
Агресията е проблем на обществото и трябва да полагаме усилия да не я допускаме сред нас.

Подкрепили:
Ася Аспарухова
Данаил Данчев
Даниела Русева
Максим Иванов
проф. Борислав Беджев
Гюнай Тефиков
Васил Тодоров
Стефан Минков

BulgarianEnglish
Skip to content